Doxology in Haitian Creole/Doxología en criolla

Doksoloji:

1) Lwanj pou Bondye Papa a ki kreye Nou;

2) Lwanj pou Bondye Pitit la ki sove nou;

3) Lwanj pou Bondye Lespri Sen an k ap fè nou vin Sen;

4) Lwanj pou Trinite a ki Sen e ki fè yon sèl depi kounya e pou toutan.
Amèn.

Categories: Press Release

Comments are closed.